Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi

Ngày 15/4/2021, tại trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi.

Tham gia lớp tập huấn, hơn 30 giáo viên tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi được cung cấp những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội như: phương thức, giảng dạy Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng dạy hát, múa tập thể, dân vũ, trò chơi cho thiếu nhi theo chủ đề; phương pháp xây dựng trống kèn và sáng tạo trong biểu diễn; kỹ năng tổ chức các hoạt động: hướng dẫn tổ chức đêm lửa trại, trò chơi nhỏ, gút dây; chuyên đề hoạt động ngoài giờ lên lớp

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với các giáo viên làm Tổng phụ trách và cán bộ phụ trách thiếu nhi. Đồng thời là dịp để các Tổng phụ trách Đội trên địa bàn quận có cơ hội, giao lưu, học hỏi trong quá trình triển khai công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị trường học.

Các trao đổi mới nhất