Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư” trên địa bàn quận Thanh Khê

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2019; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng về việc triển khai mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Tối ngày 20/8/2019 vừa qua tại nhà sinh hoạt cộng đồng quận Thanh Khê, phường Tam Thuận, Quận Đoàn đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư” trên địa bàn quận Thanh Khê gồm 13 thành viên, trong đó 2 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an quận là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm của CLB. Cũng tại buổi ra mắt, đồng chí Phạm Quang Mẫn – UV BTV Quận Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Công an quận, Chủ nhiệm câu lạc bộ đã báo cáo chuyên đềphòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên khu dân cư Thuận Thành C, phường Tam thuận.

Trong thời gian đến, CLB sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực trong việc thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư, hướng tới xây dựng “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Các trao đổi mới nhất