Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Anh” cho ĐVTN, học sinh các trường học

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Trường học – Trung tâm năm học 2019 – 2020; nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên.

Trong tháng 01 năm 2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp Trường Đại học Greenwich Việt Nam (cơ sở Đà Nẵng) tổ chức 03 buổi sinh hoạt Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Anh” cho gần 2.500 đoàn viên thanh niên, học sinh tại Trường THPT Thanh Khê, Trường THPT Quang Trung, Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt.

Chương trình buổi sinh hoạt tập trung Giới thiệu các phương pháp giúp học sinh thành công trong giao tiếp tiếng Anh;  Tổ chức các nội dung giao lưu như câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi vận động về Tiếng Anh cho các em đoàn viên, thanh niên, học sinh

Qua buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên học hỏi về kiến thức, rèn luyện kỹ năng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu, và nhu cầu của thanh thiếu niên trong xu thế phát triển, hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Các hình ảnh:

Các trao đổi mới nhất