Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê (26/12/1968 – 26/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTC ngày 17/4/2018 của Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê (26/12/1968-22/12/2018); Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”.

Cuộc thi là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh quận Thanh Khê nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thanh Khê, tiêu biểu là Chiến công của Mẹ Nhu, mẹ Hiền mà 07 Dũng sĩ Thanh Khê trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời, thông qua Cuộc thi tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp thanh thiếu niên quận nhà phát huy truyền thống kiên cường, lòng tự hào về quê hương anh hùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Thanh Khê ngày càng văn minh, hiện đại.

Đối tượng dự thi bao gồm các cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận, nội dung thi gồm 06 câu hỏi tự luận và 02 câu hỏi trắc nghiệm (và 01 câu hỏi phụ) được đăng tải hằng tháng trên website http://tuoitrethanhkhe.org.vn. Cuộc thi dự kiến kéo dài từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018. Đến nay Cuộc thi đã bước qua tháng thứ ba của phần thi trắc nghiệm, kết thúc tháng thứ hai phần thi trắc nghiệm đã có 264 tài khoản dự thi, Ban Tổ chức cũng đã trao giải cá nhân xuất sắc nhất cho bạn Nguyễn Thị Thùy Trâm đến từ Đoàn phường Xuân Hà. Với hình thức tổ chức mới, Ban tổ chức Cuộc thi hy vọng thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận tham gia.

Các trao đổi mới nhất