Thanh Khê tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cựu chiến binh là Đoàn viên danh dự tại Khu dân cư”

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên – Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê năm 2018; Hội Cựu chiến binh Quận phối hợp cùng Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức buổi “Tọa đàm về nâng cao hiệu quả hoạt động của Cựu chiến binh là Đoàn viên danh dự tham gia sinh hoạt với Chi đoàn ở khu dân cư” tại Hội trường B – Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê ngày 6/4/2018 vừa qua.

Buổi tọa đàm đã đón nhận sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức Đoàn trực thuộc và đặc biệt là sự có mặt của đồng chí Đặng Hữu Hào – Trưởng ban Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Duy Minh – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Trong quá trình triển khai các chương trình hành động và phong trào thanh niên đã khẳng định: Công tác phát triển đoàn viên mới, đặc biệt là đoàn viên ở khu dân cư là công tác quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn. Một thực trạng của Đoàn ở khu dân cư hiện nay là số lượng đoàn viên kết nạp mới ít hơn so với số lượng đoàn viên chuyển đi. Để giải quyết vấn đề này, rất cần sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẻ giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh, sự giúp đỡ của các đồng chí Cựu chiến binh là “Đoàn viên danh sự” và sự nổ lực của đoàn viên, thanh niên, các tổ chức đoàn, đặc biệt là Chi đoàn ở địa bàn khu dân cư.

Với mục đích tìm ra những nguyên nhân cũng như giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Cựu chiến binh là Đoàn viên danh dự tham gia sinh hoạt với Chi đoàn ở khu dân cư. Sau bài phát biểu và báo cáo đề dẫn của đồng chí Trương Thanh Toàn – Bí thư Quận đoàn Thanh Khê, buổi tọa đàm đã nhận được rất nhiều ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo quận, lãnh đạo phường, Cựu chiến binh là Đoàn viên danh dự tại khu dân cư, Thường trực Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn Khu dân cư, …

Tại buổi toạ đàm này, các đại biểu tham gia thảo luận các nội dung như:

- Đánh giá vai trò của “Đoàn viên danh dự” đối với việc hỗ trợ hoạt động của chi đoàn khu dân cư nói chung và đối với công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên, công tác phát triển đoàn viên mới?

- Thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên ở địa bàn khu dân cư và công tác phát triển đoàn viên mới? Vai trò giữa Đoàn viên danh dự và đoàn viên thanh niên trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

- Công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các cấp trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng “Đoàn viên danh dự” đối với hoạt động Chi đoàn Khu dân cư hiện nay? Những đề xuất, kiến nghị nếu có để hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả cao.

Nhân dịp này Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho các cựu chiến binh và đoàn viên danh dự có thành tích xuất sắc và trao thẻ đoàn viên danh dự mới. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp khi các ý kiến góp ý tập trung vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên cố gắng phấn đấu, nỗ lực để vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các trao đổi mới nhất