Quận Đoàn Thanh Khê ra quân thực hiện Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”

Thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND quận Thanh Khê về tiếp tục thực hiện Trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, tăng cường công tác an sinh xã hội. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm nguy hại của rác thải nhựa, từ đó hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần; Tuổi trẻ quận Thanh Khê đồng loạt ra quân thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”.

Đây là một hoạt động mang mang ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và đoàn viên thanh niên về việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc giảm thiểu rác thải nhựa, mô hình còn phát động việc trồng và chăm sóc cây xanh.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất