Thanh Khê tổ chức tập huấn về phòng chống rác thải nhựa”, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu trên địa bàn quận Thanh Khê

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2019; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi; Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị tập huấn về phong trào “Chống rác thải nhựa”, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2019 vào ngày 20/6/2019 tại Hội trường A-Trung tâm hành chính quận Thanh Khê.

Tại hội nghị, hơn 150 bạn đoàn viên thanh niên đã được tập huấn về tác hại của chất thải nhựa; xây dựng giải pháp giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân, đồng thời cập nhật, trao đổi, thảo luận về các kiến thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã chia sẻ những tác hại của việc sử dụng túi ni lông, chia sẻ những giải pháp giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần của bản thân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của đoàn viên, thanh niên về giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường trước ô nhiễm rác thải nhựa.

Các trao đổi mới nhất