Hội đồng Đội quận Thanh Khê triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Thanh Khê năm học 2022-2023, Căn cứ Kế hoạch số 377-KHPH/HĐĐ-TNTP&NĐ ngày 24/10/2022 của Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng miền Trung về việc triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022-2023, Hội đồng Đội quận Thanh Khê phát động phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022-2023 đến các Liên đội TH, THCS trên địa bàn quận.

Các trao đổi mới nhất