Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động. Nhằm thể hiện lòng tri ân của Tuổi trẻ quận Thanh Khê đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Ngày 03/02/2021, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận. Qua đó, đã trao 04 suất quà cho 02 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Thanh Khê Tây (hộ Trần Thị Yến và hộ Nguyễn Phú Sang), 02 mẹ Việt Nam anh hùng phường Vĩnh Trung (mẹ Nguyễn Thị Di và mẹ Hứa Thị Bảy), tổng giá trị gần 3 triệu đồng.
Đồng thời, nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo chủ đề năm của quận, Ban Thường vụ Quận Đoàn trao các suất quà cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu lưu trú công nhân phường An Khê, tổng giá trị 5 triệu đồng. Với mục đích tri ân đến các thế hệ đi trước và hỗ trợ thêm các thanh niên công nhân khó khăn đón một cái tết ấm no cho các anh chị cũng nhưng gia đình.
Các trao đổi mới nhất