Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X

Sáng ngày 16/6/2020 vừa qua tại Hội trường B – Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra vào tháng 4 năm 2017. Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Quận Đoàn Thanh Khê đã tập trung triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội đề ra. Hội nghị đã có 04 ý kiến đóng góp xây dựng đi sâu các nội dung của Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó các ý kiến đề nghị tập trung vào nội dung đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022; phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn, những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Phó Bí thư Quận ủy và đồng chí Bùi Minh Tuấn – UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận nhà trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Thường vụ Quận Đoàn.

Đại hội Quận Đoàn khóa X đã bầu ra 31 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Quận đoàn. Nay, do nhu cầu công tác một số đồng chí thôi không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Quận Đoàn khóa X. Nhằm bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tình cảm và ghi nhận những công sức của các đồng chí đóng góp cho công tác Đoàn quận nhà, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Quận Đoàn đã có những món quà lưu niệm đến 16 đồng chí.

Các trao đổi mới nhất