Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào năm 2017

Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (1962-2017) và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa 2 nước (1977-2017), Thực hiện Công văn số 313-CV/BTG, ngày 23/5/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê về việc triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Mục đích của Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 nước trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Qua đó, vun đắp ngày càng tốt hơn tình hữu nghị thủy chung giữa 2 Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam- Lào. Đồng thời, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trong và ngoài quận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.

Theo Kế hoạch, cuộc thi có 2 hình thức thi là thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết. Thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên và Báo Tuổi trẻ.  Người dự thi truy cập vào các trang web để trả lời câu hỏi của Ban tổ chức tại các trang web: http://vietlao.dangcongsan.vn; www.nhandan.org.vn; www.qdnd.vn; www.tuyengiao.vn; www.tienphong.vn; www.thanhnien.vn; www.tuoitre.vn. Thời gian thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 2/5/2017 và  kết thúc ngày 22/12/2017. Bài dự thi viết của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách…và phải chuyển tải được một trong 12 chủ đề: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào-Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1); Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn giai đoạn (1963-1975) (2); Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (3); Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam từ năm 1976 đến nay (4). Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (được ký kết từ ngày 18-7-1977) (5); Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay (6); Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam – Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay (7); Những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào (8); Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới (9); Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào (10); cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào (11); Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam ? Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau? (12).

Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy với dung lượng không quá 5.000 từ. Các đơn vị tiếp nhận các bài dự thi và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Quận Đoàn Thanh Khê) trước ngày 18/7/2017. Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc triển khai tham gia Cuộc thi. Mọi thắc mắc cần trao đổi liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà – Chuyên viên Quận Đoàn, số ĐT: 0935.175.808./.

Các trao đổi mới nhất