Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 4 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 4trong tháng Thanh niên năm 2019 hưởng ứng phong trào“Ngày Thứ bảy tình nguyện”.

Trong đợt ra quân ngày 23/3/2019 vừa qua, Đoàn các phường, Đoàn các cơ quan khối Chính quyền quận và Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận đã ra quân sôi nổi tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các địa phương, đơn vị; đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân hoặc tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị…

Các trao đổi mới nhất