Quận Đoàn – Hội LHTN quận: Tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên


Nhằm triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên, CBCC Khối thanh niên công nhân, trường học và các phường trên địa bàn quận trong tổ chức các hoạt động đoàn, hội cho cán bộ đoàn – hội các cấp; Chiều ngày 23/9/2022 Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức Tập huấn giới thiệu về Chuyển đổi số, hướng dẫn tạo tài khoản trên ứng dụng MyPortal và cách làm thủ tục hành chính trên tài khoản công dân cho đoàn viên, hội viên thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu được  đồng chí Nguyễn Thị Bích Vân – chuyên viên Phòng tiếp nhận và giải đáp thông tin thông tin, Trung tâm thông tin dịch vụ công thành phốvà đồng chí  Thân Trọng Thành – cán bộ quản lý dự án Nền tảng công dân số – Công ty công nghệ số Thông Minh cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và đặc biệt là xác định những nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các Tổ công nghệ số tại địa phương.
Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên  nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của thành phố, quận Thanh Khê và  tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho đoàn viên,  thanh niên quận Thanh Khê trong thời gian đến.
Các trao đổi mới nhất