QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VƯỜN CÂY CỘNG ĐỒNG 2022.

Sáng ngày 26/3/2022, nhân Ngày kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp cùng Đoàn TN Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đoàn TN Công ty truyền tải điện 2 và Đoàn TN Ban QLDA công trình điện miền Trung triển khai mô hình “Vườn cây cộng đồng” vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Quận Đoàn đã cho trồng hơn 10 cây sao đen tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, góp phần truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường – thân thiện với thiên nhiên, làm gương đi đầu trong các hoạt động thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa lan tỏa cộng đồng to lớn.

Các trao đổi mới nhất