Thanh Khê tổ chức Học tập tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Khê học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tuyên giáo Quận ủy và Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chịnh trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 06/3/2019 vừa qua.

Tại hội nghị, hơn 200 đoàn viên thanh niên và cán bộ, công chức Trung tâm hành chính quận Thanh Khê đã được xem clip về Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và được Đồng chí Bùi Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Hội nghị triển khai nội dung các chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời là những nội dung hết sức thiết thực, phù hợp với công việc, vai trò của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.


Các trao đổi mới nhất