Quận Đoàn Thanh khê: Tập huấn ứng dụng công nghệ số trong khai báo y tế và quét mã QRCode

Thực hiện Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND quận Thanh Khê về thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 17/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại quận Thanh Khê. Đồng thời, UBND quận cũng đã lựa chọn phường Thạc Gián là đơn vị thí điểm chuyển đổi số của quận trong năm 2021. Đây là nền tảng quan trọng để quận Thanh Khê chuyển mình, hội nhập chuyển đổi số với công cuộc xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trong thời gian đến.

Sáng ngày 28/10/2021, Quận Đoàn phối hợp với Phòng Văn hoá – Thông tin quận, Trung tâm Dịch vụ công thành phố (1022)  và UBND phường Thạc Gián tổ chức Chương trình phát động và Tập huấn ứng dụng công nghệ số trong khai báo y tế và kiểm soát vào ra cho hơn 100 ĐVTN. Đây được xem là bước chuyển đầu tiên là việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, an toàn, hiểu rõ hơn vai trò trong hình thành xã hội số, hội nhập kinh tế số.

Đồng thời, sau Hội nghị tập huấn, đồng loạt ĐVTN trên địa bàn 10 phường sẽ triển khai ra quân, hướng dẫn quét mã QRCode khai báo y tế cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận với hơn 200 ĐVTN tham gia.

Thông qua chương trình hôm nay sẽ truyền tải đầy đủ thông tin đến người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn được biết cách quét mã QRcode ngay tại cơ sở của mình và cũng đồng thời tạo nên một thói quen về khai báo y tế, thực hiện quét mã khi đến các cơ sở và hình thành nên một môi trường an toàn đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong giai đoạn mới.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất