Giải pháp phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị ngoài nhà nước để tập hợp, thu hút thanh niên công nhân là yêu cầu, nhiệm vụ khó khăn, cấp thiết hiện nay. Những năm qua, Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê đã có nhiều giải pháp hiệu quả và đồng bộ để phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Xuất phát từ thực tế, Quận Đoàn – Hội LHTN quận đã phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn – Hội trực thuộc tiến hành  khảo sát kỹ doanh nghiệp, sau đó tiếp cận thuyết phục doanh nghiệp nhìn thấy được những lợi ích của tổ chức Đoàn, Hội mang lại cho họ. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ, tư vấn tổ chức các chương trình, hoạt động”.

Việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, Quận Đoàn – Hội LHTN quận đã sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp làm cho doanh nghiệp hiểu được sự hiện diện của tổ chức Đoàn, Hội. Từ đó, công tác tập hợp thanh niên, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội khu vực ngoài nhà nước dần được nâng cao, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội tạo được niềm tin đối với chủ doanh nghiệp đồng thời thu hút thanh niên công nhân tự nguyện đến với tổ chức.

Trong năm 2022, Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê đã phối hợp cùng với Đảng ủy, UBND, UB MTTQVN phường Tam Thuận và Đoàn phường, Hội LHTN phường tiến hành tiếp cận, tuyên truyền, thuyết phục việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội với Doanh nghiệp tư nhân Nhà thuốc Phước Thiện và nhà thuốc Huy Hoàng, qua đó đã thành lập được Chi đoàn công ty Phước Thiện trực thuộc Đoàn phường Tam Thuận.

Các trao đổi mới nhất