Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện đợt 3 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức các hoạt động đợt 3 năm 2019 hưởng ứng phong trào“Ngày Thứ bảy tình nguyện” ngày 16/3/2019 vừa qua.

Với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường, phát huy hiệu quả từ mô hình trụ điện xanh, đoàn viên thanh niên Đoàn phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đã tiến hành nhân rộng mô hình trụ điện xanh trên tuyến đường Hà Huy Tâp, phường Hòa Khê.

Trong ngày 16/3, Đoàn các phường cũng đã ra quân sôi nổi tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các địa phương, đơn vị; đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân hoặc tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị…


Các trao đổi mới nhất