Tuổi trẻ Thanh Khê tham gia các hoạt động văn hóa tại Lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BTC, ngày 12/12/2016 của UBND quận Thanh Khê về việc “Tổ chức Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê năm 2017”, căn cứ nội dung phối hợp tổ chức, Quận Đoàn đã tổ chức trưng bày, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” gồm các tư liệu, hình ảnh, mô hình nhằm khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong 2 ngày 11 và 12/02.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê năm 2017, Quận đoàn Thanh Khê đã tổ chức chương trình giao lưu, sinh hoạt lửa trại tối ngày 11/02 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chủ chốt tại bãi biển Nguyễn Tất Thành. Đồng thời, được sự chỉ đạo của UBND Quận Thanh Khê, với sự hỗ trợ của phòng công tác thanh niên  Bảo tàng Đà Nẵng, Quận đoàn Thanh Khê đã dựng gian hàng triễn lãm với chủ đề “Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam” với các tư liệu, hình ảnh, mô hình,… nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các hoạt động trong Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê năm 2017 đã góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời nhắc nhở, thôi thúc tuổi trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Các trao đổi mới nhất