Đẩy mạnh hoạt động của mô hình Đội tuyên truyền măng non

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận đã củng cố Đội tuyên truyền măng non gồm 26 em học sinh và Ban Chủ nhiệm gồm 5 đồng chí giáo viên TPT đội. Bằng những giải pháp và cách làm thiết thực, năm học 2022-2023, đội tuyên truyền măng non (TTMN) không chỉ phát triển về số lượng mà còn hoạt động sôi nổi, hiệu quả tại các trường học trong địa bàn quận

Đội TTMN trình bày sân khấu hóa Tiểu phẩm tuyên truyền về “An toàn giao thông” tại trường TH Huỳnh Ngọc Huệ

Đội TTMN trình bày sân khấu hóa Tiểu phẩm tuyên truyền về ”Bạo lực học đường” tại trường

TH Hà Huy Tập

Bên cạnh đó, các đội TTMN đã tuyên truyền được hàng nghìn buổi truyền thanh nội bộ trường học và nhiều hoạt động tuyên truyền khác. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về: phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, các phong trào và hoạt động của liên đội mình; biểu dương các tập thể, đội viên điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động đội ở trường cũng như ở địa bàn dân cư… Các đội TTMN đã có các hình thức tuyên truyền phù hợp như: qua hệ thống truyền thanh của trường, nói chuyện trong lễ chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, qua bảng tin, tờ rơi, khẩu hiệu, báo tường, sân khấu hóa…

Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường tại trường TH Lê Quang Sung

Thời gian tới, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đội TTMN Tạo môi trường bổ ích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng tổ chức tổ chức đội của quận ngày càng phát triển.

Các trao đổi mới nhất