Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày đoàn viên – Phòng, chống dịch bệnh năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Khê chung tay phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COvid – 19” .

Trong đợt ra quân ngày 21/3/2020 vừa qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã ra quân sôi nổi như: ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” tại Bộ phận tiếp và trả kết quả Ủy ban nhân dân các phường, quận; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khuôn viên cơ quan, đơn vị, các điểm đen về môi trường tại địa phương, tại các tuyến đường văn hóa, văn minh đô thị đã đăng ký và các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19…

Hoạt động “Ngày đoàn viên” năm 2020 trên địa bàn quận Thanh Khê phải được tổ chức linh hoạt, các hoạt động ra quân phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo hiệu ứng rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Các trao đổi mới nhất