Tuổi trẻ Thanh Khê triển khai mô hình “Kết nối Zalo – Vì lợi ích người dân Thanh Khê”

Nhằm giúp người dân tiếp nhận kịp thời những thông tin tuyên truyền, phản ảnh, tiếp nhận hồ sơ liên quan, cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố, quận và địa phương; Kết nối trực tiếp, nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời giải quyết, hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân, nhất là các hộ trong các khu cách ly, phong tỏa, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã triển khai mô hình “Kết nối Zalo – Vì lợi ích người dân Thanh Khê” trên địa bàn quận.

Theo đó, lực lượng Đoàn viên, thanh niên các phường đồng loạt ra quân tham gia hỗ trợ Tổ trưởng các Tổ dân phố tạo mới 01 Group Zalo và kết nối đến đại diện các hộ gia đình trong Tổ dân phốvà hỗ trợ Tổ trưởng và các hộ gia đình cách thức triển khai và nắm bắt thông tin từ Group Zalo.

Đến nay, 589/589 Tổ dân phố trên địa bàn quận đều đã tạo lập Group Zalo, đạt tỷ lệ 100% và hơn 75% các hộ gia đình được kết nối vào nhóm. Đây là mô hình mới nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn khi có phát sinh.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất