QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁC VỊ CHỨC SẮC TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO CHÙA THANH HÀ NHÂN DỊP LỄ VU LAN 2019

Vào ngày 14/8/2019, nhân Lễ Vu lan 2019, Quận Đoàn tham gia cùng Đoàn của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận đi thăm hỏi, động viên và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các vị chức sắc, tín đồ Phật giáo ở chùa Thanh Hà, phường Xuân Hà.

Trong buổi thăm hỏi, đồng chí  Lê Thị Mỹ Hạnh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê đã đánh giá cao những nổ lực của các vị chức sắc, tín đồ phật giáo chùa Thanh Hà trong việc xây dựng quê hương, đất nước, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện và mong muốn các tín đồ Phật giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các trao đổi mới nhất