Thanh Khê tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện chương trình “Cổng trường bình yên” 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê, nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia gìn giữ an toàn giao thông trên địa bàn quận, sáng ngày 05/9, Ban Thường vụ Quận Đoàn chỉ đạo Đoàn 10 phường ra quân đồng loạt thực hiện chương trình “Cổng trường bình yên” 2019.

Đây là đợt ra quân mạnh mẽ ngay đầu năm học 2019-2020 về tuyên truyền đến với phụ huynh và học sinh về đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường vào giờ nhập học, tan trường hay giờ cao điểm và đẩy mạnh việc xử lý bán hàng rong trước cổng các trường trên địa bàn quận. Thông qua các giải pháp thực hiện từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, qua đó xây dựng ý thức về nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong tầng lớp nhân dân.

Các trao đổi mới nhất