Thanh Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu

Sáng ngày 14/01 vừa qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy – Hội Cựu chiến binh – Liên đoàn Lao động – Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và thông tin tình hình thời sự tại Hội trường A – Trung tâm Hành chính quận.

Báo cáo viên tại hội nghị, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai, quán triệt về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và thông tin tình hình thời sự đến các cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận.

Nhằm thực hiện hiểu quả Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã giúp các cơ sở Đoàn, Hội, Công đoàn hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết và thông tin thời sự.

Các trao đổi mới nhất