THANH KHÊ RA QUÂN VÌ CỔNG TRƯỜNG BÌNH YÊN

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017; Hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2017; nhằm phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia gìn giữ an toàn giao thông trên địa bàn quận.

BCH Đoàn 10 phường xây dựng kế hoạch ra quân “Vì cổng trường bình yên” hỗ trợ giữ an toàn giao thông tại các cổng trường Trần Cao Vân cơ sở 1, cơ sở 3, trường THCS Nguyễn Trãi, trường TH Điện Biên Phủ …

Đây là đợt ra quân mạnh mẽ về tuyên truyền đến với phụ huynh và học sinh về đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường vào giờ cao điểm và đẩy mạnh việc xử lý bán hàng rong trước cổng các trường trên địa bàn phường. Thông qua các giải pháp thực hiện từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, qua đó xây dựng ý thức về nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong tầng lớp nhân dân.

Các trao đổi mới nhất