Hành trình đến với các địa chỉ đỏ “Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam” năm 2021

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021),

Ngày 25/3/2021, Quận Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên quận Thanh Khê tổ chức chương trình Hành trình đến với các địa chỉ đỏ “Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam” năm 2021 cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tại Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Thanh Khê Đông.

Thông qua hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn quận; đồng thời, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê đối với các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Các trao đổi mới nhất