TUỔI TRẺ THANH KHÊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ĐÔ THỊ GIẢM NHƯA”

Thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND quận Thanh Khê về tiếp tục thực hiện Trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, tăng cường công tác an sinh xã hội. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm nguy hại của rác thải nhựa, từ đó hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần; Tuổi trẻ quận Thanh Khê đồng loạt ra quan thực hiện mô hình “Đô thị giảm nhựa”.

Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận đã tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn; thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilong trong sinh hoạt; hạn chế dùng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời vận động nhân dân thu gom rác thải nhựa bỏ vào mô hình phân loại rác.

* Một số hình ảnh ra quân

Các trao đổi mới nhất