HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN TỘC, THANH NIÊN TÔN GIÁO CHO THỦ LĨNH THANH NIÊN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI CHỦ CHỐT VÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT

Ngày 30/6/2023, Quận Đoàn – Hội LHTN Việt Nam Quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên quận Thanh Khê cho 30 cán bộ bộ hội.

Hội nghị Quảng cáo Trang bị kỹ năng, kiến ​​thức cho đội ngũ cán bộ Hội, đội ngũ cán cốt các kiến ​​thức về Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo, dân tộc và công tác Tôn giáo , dân tộc. đồng thời trang là những kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên Tôn giáo, thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên Tôn giáo giáo dục tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

Thông qua hội nghị, trang bị kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn – Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, đóng góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Các trao đổi mới nhất