Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, với tinh thần và quyết tâm cao độ, các cơ sở Đoàn trong toàn Quận đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra. Một trong những chủ trương được các cơ sở Đoàn đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đó là chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

(Hình ảnh kết nạp đoàn viên mới tại trường THPT Thanh Khê)

Nghị quyết Đại hội Quận Đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã quyết nghị phấn đấu đến năm 2022 có 70% thanh niên trên địa bàn quận được tập hợp vào tổ chức Đoàn – Hội; hàng năm có từ 75%-85% tổ chức Đoàn – Hội đạt vững mạnh.
Theo đó, ngay từ cuối năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn phường và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên – Ngày hội thanh niên Việt Nam” được tổ chức vào tháng thanh niên. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,… Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra cuối năm, các cơ sở Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương “1+1” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.

Qua gần một năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan, bước đầu khẳng định một chủ trương đúng đắn, đến tháng 6/2019, toàn quận đã phát triển được 771 đoàn viên mới, vượt chỉ tiêu đưa ra từ đầu năm.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới, các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trong quận tiếp tục tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động. Cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đồng thời, phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”. Đoàn viên cần chủ động tiếp cận, tuyên tuyền về tổ chức Đoàn, báo cáo chi đoàn những trường hợp thanh niên ưu tú, đề xuất tham gia học lớp Cảm tình Đoàn. Cơ sở Đoàn có cơ chế khen thưởng, động viên đối với đoàn viên tích cực, có nhiều sáng kiến trong thực hiện chủ trương “1+1”.

Các trao đổi mới nhất