TUỔI TRẺ THANH KHÊ HƯỞNG ỨNG CHẶNG 5 CHƯƠNG TRÌNH “NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG”

Thực hiện Kế hoạch số 41 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; nhằm kêu gọi hội viên, thanh niên đi bộ hàng ngày để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất và gây quỹ xây dựng Công trình Nhà văn hoá cộng đồng tại 16 địa bàn dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam, ngày 11/6/2022, Hội LHTN quận Thanh Khê đã tổ chức chạy hưởng ứng với sự tham gia của hơn 50 cán bộ hội viên, thanh niên trên địa bàn quận.

Đây là một hoạt động ý nghĩa được triển khai gắn với phong trào “10,000 bước chân mỗi ngày”.

Các trao đổi mới nhất