Tuổi trẻ Thanh Khê đồng loạt ra quân xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2018; với mục đích giáo dục cho thanh thiếu niên về ý thức bảo vệ môi trường góp phần vào việc xây dựng quận Thanh Khê “Xanh – Sạch – Đẹp”; Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức ra quân đồng loạt xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn quận Thanh Khê.

Tuổi trẻ Thanh Khê trong ngày 9/9/2018 vừa qua đã đồng loạt ra quân, tiến hành bóc gỡ các mẩu giấy, tấm phướn nhỏ quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện, , hộp đựng thiết bị điện,… . Đồng thời các bạn ĐVTN cũng tuyên truyền các hộ dân sống xung quanh các tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực; tham gia ngăn chặn, tố giác các hành vi quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Đây cũng là một trong những hoạt động được các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn Thanh Khê duy trì thường xuyên trong thời gian qua. Hoạt động này nhằm tăng cường vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, nâng cao ý thức, nhận thức của Tuổi trẻ Thanh Khê cũng như tuyên truyền với người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Các trao đổi mới nhất