Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa X (mở rộng)

Ngày 08/5/2020 vừa qua, thực hiện chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê khóa 10, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa X (mở rộng) và triển khai các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn cho cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2020.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương-Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn cũng đã đánh giá hoạt động công tác Đoàn trên toàn quận trong 04 tháng đầu năm 2020 và triển khai các hoạt động trong thời gian đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Tại Hội Nghị, đồng chí Võ Duy Rin-Phó Bí thư Quận Đoàn đã triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng một sốChủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn.

Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra từ ngày 12/3 đến ngày 14/3/2020 với 1791 bài tham gia dự thi. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận Đoàn cũng đã khen thưởng đến các cá nhân và tập thể đã tham gia tốt tại Cuộc thi trên.

Các trao đổi mới nhất