Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2019

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11); đồng thời phát huy vài trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong đoàn viên thanh niên; Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2019 từ 09g00 ngày 07/11 đến 17g00 ngày 09/11/2019.

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung của Cuộc thi chủ yếu về các vấn đề như Luật phòng, chống tác hại bia rượu 2019 và Luật trẻ em 2016, sau hơn 02 ngày triển khai cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 2,400 lượt tham gia, trong đó có hơn 2,100 lượt tham gia hợp lệ. Ban tổ chức đã trao 06 giải cá nhân và 06 giải tập thể cho các cá nhân và đơn vị tham gia xuất sắc.

Thông qua Cuộc thi, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng, chống tác hại bia rượu 2019 và Luật trẻ em 2016 của nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ CBCC, viên chức, người lao động và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các tác tuyên truyền.

Link dự thi: viewform?edit_requested=true

Các trao đổi mới nhất