Thanh Khê tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Căn cứ chương trình phối hợp giữa Phòng Tài nguyên Môi trường, UBMTTQVN và các hội đoàn thể quận Thanh Khê về việc tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Thanh Khê – Quận môi trường” năm 2018; Quận Đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường quận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho Đoàn viên thanh niên năm 2018 vào sáng ngày 28/8/2018 tại Hội trường A-Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê.

Tại Hội Nghị, hơn 250 bạn ĐVTN trên địa bàn quận được nghe Báo cáo viên Hoàng Hà Tiên, Giảng viên trường Cao Đẳng Thương mại  về các kỹ năng giúp ứng phó với sự biến đổi khí hậu và vấn đề bảo vệ môi trường qua các tình huống, các câu hỏi trò chơi.

Qua buổi tập huấn, các bạn ĐVTN đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản làm cơ sở phát huy vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện thành công Đề an “Thanh Khê-Quận môi trường” giai đoạn 2 (2016-2020).

Các trao đổi mới nhất