Quận Đoàn Thanh Khê cùng Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quận Đoàn Thanh Khê cùng Hội Cựu Chiến binh quận tổ chức dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê cùng với Hội Cựu chiến binh quận đã dâng hương, báo công với Anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Bảo tàng Quân Khu 5 nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Các trao đổi mới nhất