Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân hỗ trợ người dân khai báo y tế tạo mã QRCode cá nhân

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng về việc “Hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QR khai báo y tế, phục vụ người dân đến và tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao”, Quận Đoàn Thanh Khê và Phòng Văn hóa – Thông tin quận đã phối hợp ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ khai báo y tế tạo mã QRCode cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Khê.

Theo đó, bắt đầu từ ngà 30/9/2021, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế và nhận mã QRCode cá nhân; đồng thời hỗ trợ người dân kiểm tra, tra cứu thông tin tiêm vắc xin và đề nghị hiệu chỉnh thông tin tiêm vắc xin.

Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN tiếp tục tuyên truyền đến người dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế); tích cực tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19. Mỗi cá nhân phải có một mã QRCode theo hướng dẫn và thường xuyên sử dụng mã QRCode khi đến nơi đông người, đến nơi làm việc, học tập, tham gia các hoạt động và trở thành thói quen, nếp sống của người dân trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Thanh Khê giúp người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận chủ động các biện pháp phòng, chống dịch khi thành phố cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”.

* Một số hình ảnh hoạt động

Các trao đổi mới nhất