Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11); đồng thời phát huy vài trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; Quận Đoàn – Phòng Tư pháp quận Thanh Khê phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2020 vào ngày 9/11/2020 vừa qua.

Với nội dung Cuộc thi tập trung vào kiến thức Luật nghĩa vụ quân sự và một số quy định về pháp luật, qua 02 giờ đồng hồ (từ 09 giờ đến 11 giờ ngày 09/11), Ban tổ chức đã nhận được 1604 lượt tham gia hợp lệ và lựa chọn ra 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Qua Cuộc thi, nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” góp phần ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm pháp luật, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và một số văn bản quy định phát luật càng được nâng cao. Và đây cũng là đợt học tập tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận

Các trao đổi mới nhất