Kích hoạt các Đội hình TNTN phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người dân bước vào mùa mưa bão, Q uận Đoàn – Hội LHTN quận chỉ đạo 10/10 phường kích hoạt Đội Thanh niên tình phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ra quân bảo vệ sinh, khơi thông tin lớn, chèn vào dân cư hỗ trợ….

Lực lượng ĐVTN các đội “Thanh niên tình xung kích” làm cốt cốt trực tiếp để tham gia hỗ trợ và giải quyết hậu quả của bão, mưa lũ sau bão; tập trung công tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về quy định phòng chống bão, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó bão, mưa lũ sau bão. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo  về phòng, chống thiên tai để  tuyên truyền, cảnh báo trên các trang web kênh, mạng xã hội, zalo của Đoàn, Hội…

*Một số hình ảnh ra quân:

Các trao đổi mới nhất