Thanh Khê tổ chức Liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao VN  (27/3/1946-27/3/2021) và kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021); Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đoàn thanh niên quận Thanh Khê phối hợp tổ chức chương trình Liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” từ ngày 12/3-13/3/2021 tại Công viên 29/3 vừa qua.

Tham gia liên hoan có 16 đội NTQC đến từ 10 phường, 05 đơn vị trường học và 01 đơn vị TN công nhân trên địa bàn quận, với những chương trình ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước trên đường đổi mới, ngợi ca tuổi trẻ Thanh Khê trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Liên hoan lần này còn nhằm phát huy, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, thể hiện đời sống tinh thần của nhân dân TK trong tình hình mới; phát hiện và biểu dương những hạt nhân có năng khiếu, làm nòng cốt cho hoạt động văn hóa ở các địa phương góp phần tích cực vào việc tiếp tục thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Chương trình “Thành phố 4 an” và tiếp tục thực hiện năm chủ đề quận Thanh Khê trong năm 2021: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiên trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác an sinh xã hội”.

Các trao đổi mới nhất