Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức trao giải các Cuộc thi trực tuyến năm 2020

Trong cuối năm 2020 và đầu năm 2021, BTV Quận Đoàn đã triển khai 02 Cuộc thi trực tuyến là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 (09/11) và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” năm 2020.  Trên cơ sở kết quả tham gia của các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc, Quận Đoàn tiến hành trao thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại 02 cuộc thi trên.

Với nội dung Cuộc thi tập trung vào kiến thức Luật nghĩa vụ quân sự và một số quy định về pháp luật, qua 02 giờ đồng hồ (từ 09 giờ đến 11 giờ ngày 09/11), Ban tổ chức đã nhận được 1604 lượt tham gia hợp lệ và lựa chọn ra 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tìm hiểu kiến thức về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” năm 2020. Kết quả sau 02 tiếng ngày 30/12/2020, đã có 2351 bài dự thi tham gia, Ban tổ chức đã tổ chức trao thưởng cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Các trao đổi mới nhất