Thanh Khê tổ chức Liên hoan ca khúc cách mạng với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), nằm trong chuỗi các hoạt động chào năm mới 2020; Trung tâm Văn hóa – thể thao – Đoàn thanh niên quận Thanh Khê phối hợp tổ chức chương trình Liên hoan ca khúc cách mạng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” trong 03 đêm, từ ngày 09/01-11/01/2020 tại Công viên 29/3 vừa qua.

Liên hoan gồm các chủ đề về ca ngợi Đảng quang vinh, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; ca ngợi Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê anh hùng; truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Biểu dương tuổi trẻ tiếp bước và phát huy truyền thống của cha ông trong hai cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, ca ngợi sự hy sinh cống hiến cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chương trình Liên hoan đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

Các trao đổi mới nhất