Thanh Khê tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, giám sát và phản biện trên mạng xã hội năm 2020

Thực hiện Chương trình Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, giám sát và phản biện trên mạng xã hội năm 2020 vào ngày 07/3/2020 tại Hội trường C – Trung tâm Hành chính Quận.

Đồng thời tại hội nghị này, Quận Đoàn cũng tổ chức Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quận Thanh Khê giai đoạn 2017-2022 với 16 thành viên, sau đây thay mặt BTC chương trình, trong đó đồng chí Phó Bí thư Quận Đoàn là Chủ nhiệm CLB.

Buổi tập huấn giúp nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội.

Các trao đổi mới nhất