Thanh Khê: Đẩy mạnh triển khai mô hình “Khu dân cư không có Thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho Đoàn viên thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Đoàn. Trong thời gian vừa qua , Ban Thường vụ Quận Đoàn đã triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”.

Mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” được xây dựng với mục đích tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị; đặc biệt là phối hợp phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm,  những tác hại của ma túy, mại dâm, giúp thanh thiếu nhi có sân chơi không gian lành mạnh để phát triển thể chất và tinh thần.

Mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, không ngại khó, không ngại khổ của ĐVTN trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các trao đổi mới nhất