Đội Thanh niên tình nguyện 24/7 xung kích đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả trong các hoạt động tại địa phương

Nhằm hỗ trợ đáp ứng nhanh và kịp thời các hoạt động quan trọng, cấp thiết tại địa phương, Đảm bảo kỷ luật, an toàn, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Quận Đoàn chỉ đạo 10/10 phường thành lập Đội Thanh niên tình nguyện 24/7, Sẵn sàng tình nguyện hỗ trợ (24/7) các nhiệm vụ do Cấp uỷ, Chính quyền và Nhân dân địa phương giao phó liên quan đến các hoạt động: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, các hoạt động phòng, chống thiên tai.

- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiến hành các hoạt động ra quân thường xuyên tại các điểm đen về môi trường trên các địa bàn dân cư, các tuyến đường; thực hiện các hoạt động tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống rác thải nhựa cho thanh niên và người dân địa phương.

- Chuyển đổi số: Triển khai cho các Tổ chuyển đổi số cơ động, xuống hỗ trợ trực tiếp từng nhà, hướng dẫn người dân mở tài khoản công dân điện tử và hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Đà Nẵng; tuyên truyền cho người dân về công tác chuyển đổi số của địa phương, chủ trương chuyển đổi số của thành phố.

- Các hoạt động phòng, chống thiên tai: Ra quân tuyên truyền thông tin kịp thời về diễn biến của các cơn bão khi có bão; tuyên truyền cho người dân các kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước các tình huống của cơn bão. Hỗ trợ các hộ gia đình gia cố, chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến địa điểm trú bão an toàn. Phối hợp cùng UBND các xã, phường phân phối hàng viện trợ, lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm, v.v. cho những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại những khu vực bị chia cắt, cô lập. Tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán trở về, sửa chữa, thu dọn nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh.

Các trao đổi mới nhất