QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM “VĂN HÓA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI”

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng và phản biện trên mạng xã hội cho công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên của quận Thanh Khê, sáng ngày 16/8/2019, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cùng UBND quận Thanh Khê tổ chức chương trình tọa đàm “Văn hóa sử dụng mạng xã hội” cho công chức, viên chức, cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Thanh Khê.

Tại Hội nghị, đông đảo công chức, viên chức, cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Hoàng Khánh Hưng – Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản thuộc sở Thông tin & Truyền thông trình bày chuyên đề về “Văn hóa sử dụng mạng xã hội”. Qua đây, Công chức và cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được truyền tải kiến thức, kỹ năng về an toàn trên mạng internet đặc biệt là mạng xã hội, cách thức tận dụng những lợi ích của mạng xã hội, cách thức chọn lọc, tiếp nhận và chia sẻ thông tin một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, các đồng chí còn được truyền tải các kỹ năng về xử lý khủng hoảng truyền thông, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Buổi tọa đàm là dịp để bồi dưỡng thêm hiểu biết về mạng xã hội, về các hành vi “Có văn hóa” khi tham gia vào cộng đồng mạng này, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên mạng xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Các trao đổi mới nhất