QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: TỔ CHỨC NGÀY HỘI “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP” NĂM 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; hưởng ứng Tháng Công nhân và Chiến dịch tình nguyện hè 2022. Ngày 29/5/2022, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp”
Hội thi nhận được sự hưởng ứng sôi nổi với rất nhiều đề tài, ý tưởng khởi nghiệp từ các bạn đoàn viên thanh niên gửi về Quận Đoàn. Qua sự xem xét và chấm chọn của Ban giám khảo đã chọn ra những ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp hay nhất của Hội thi.
Tuyên dương, hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
Đoàn phường Xuân Hà với dự án khởi nghiệp Sản xuất dây nhựa từ hạt nhựa
Đoàn trường Thái Phiên với dự án Sản xuất gỗ nhân tạo từ nguồn bã mía
Tuyên dương, hỗ trợ dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên
Đoàn phường Thanh Khê Đông với mô hình TKD Media Team – Đội truyền thông Thanh Khê Đông
Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp” được tổ chức nhằm tạo một môi trường, một sân chơi khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên trong lập thân lập nghiệp, phát huy và thể hiện các ý tưởng sáng tạo, các dự án sáng chế của mình ứng dụng khoa học – công nghệ vào lao động, học tập và sản xuất.
Các trao đổi mới nhất