Đoàn cơ sở “3 chủ động”: giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 10-HD/ĐTN  ngày 05/7/2018 về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 triển khai đến các cơ sở Đoàn trong toàn quận, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, BTV Quận Đoàn cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn quận trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị

Các Đoàn cơ sở trong toàn Quận đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook…). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: Tăng cường tham gia các hoạt động tại cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhất là trong khối doanh nghiệp, công chức… thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, đặc biệt là kết quả hoạt động của cực lượng nòng cốt chính trị của Đoàn… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

(Hình ảnh Ngày hội An toàn giao thông quận Thanh Khê năm 2019)

(Hình ảnh Ngày hội Thanh niên công nhân quận Thanh Khê năm 2019)

Các Đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm (và theo năm học đối với các Đoàn trường học) vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên, kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các Đoàn cơ sở còn chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể thăm tặng quà cho các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

(Hình ảnh hỗ trợ sửa chữa nhà cho anh Nguyễn Văn Anh ở An Khê)

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể – Hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội đoàn cấp mình. Ngoài ra, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ. Song song đó, các cơ sở Đoàn phối hợp cùng Công đoàn đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và ngày lễ lớn trong tháng như: Hội thao cán bộ Đoàn – Hội, Ngày hội thanh niên công nhân, các chương trình tập huấn dã ngoại… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

(Hình ảnh hoạt động Đoàn phường Vĩnh Trung và Đoàn phường Hòa Khê)

Để các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, các đơn vị đã chủ động quản lý việc sinh hoạt của các chi đoàn trực thuộc thông qua việc kịp thời cung cấp tài liệu sinh hoạt hàng tháng cho các chi đoàn trên chuyên mục “Tài liệu sinh hoạt chi đoàn” trên Trang thông tin điện tử Quận Đoàn hằng tháng. Để sử dụng hiệu quả tài liệu, sau khi nhận được tài liệu do Quận Đoàn gửi, các cơ sở Đoàn thông báo, phổ biến đến các chi đoàn được biết để sử dụng tài liệu; Các cơ sở Đoàn hàng tháng gửi email cho các chi đoàn làm tài liệu sinh hoạt hàng tháng, đảm bảo 100% Bí thư chi đoàn đều có tài liệu. Sau đó, các chi đoàn sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin sinh hoạt Đoàn phù hợp với chương trình công tác của đơn vị thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Diễn đàn, tọa đàm, hội nghị triển khai công tác chuyên môn, hội thi, các hoạt động về nguồn, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước,…

(Hình ảnh hoạt động của Chi đoàn khu dân cư của phường Tân Chính, Thạc Gián và phường Hòa Khê)

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền về chủ trương “1+1” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên”, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,…

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.
Công tác phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và các Hội – Đoàn thể tại địa phương, đơn vị luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, nhất là việc xây dựng chương trình liên tịch hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao.

(Hình ảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo quận và thanh niên quận Thanh Khê năm 2019)

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở: Được thực hiện thường xuyên theo đúng quy trình và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2017 – 2022.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của đơn vị: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Qua đó công tác tạo nguồn trong thời gian qua được thực hiện tốt cả về chất và lượng./.

Các trao đổi mới nhất