Thanh Khê tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh quận

Sáng ngày 14/8/2018, Quận Đoan Thanh Khê và Hội Cựu chiến binh Quận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh quận về “tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2017; ký kết phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2022.

Trong 05 năm qua, công tác triển khai thực Chương trình phối hợp được các cơ sở Đoàn, Hội Cựu chiến binh triển khai khá đồng bộ; thông qua hoạt động phối hợp đã tổ chức vận động, tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giữ gìn truyền thồng cách mạng; động viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các phong trào cách mạng của tổ chức Đoàn, góp phần thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và quận.

Cũng tại hội nghị, Quận Đoàn và Hội Cựu chiến binh quận đã ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2018 – 2022 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này Quận Đoàn và Hội Cựu chiến binh quận đã khen thương khen thưởng 04 tập thể và 04 cá nhân của Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Thanh Khê, giai đoạn 2012 – 2017.

Các trao đổi mới nhất