Thanh Khê đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn trong năm 2020

Chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Nhằm cụ thể hóa chủ trương 1+1, Nghị quyết Đại hội Đoàn qquận Thanh Khê lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đặt mục tiêu phấn đấu phấn đấu đến năm 2022 có 70% thanh niên trên địa bàn quận được tập hợp vào tổ chức Đoàn – Hội để góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có chất lượng cho các phong trào, hoạt động của Đoàn và xã hội. Trong năm 2019 Ban Thường vụ Quận Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/ĐTN ngày 15/4/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về triển khai chủ trương “1+1” mỗi Đoàn viên, Hội viên giới thiệu ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn – Hội giai đoạn 2018-2022 triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên… nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn và từng đoàn viên, hội viên.

Tổ chức sinh hoạt cho các em thanh thiếu niên tại khu dân cư

Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Ban Thường vụ Quận Đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên,  thanh niên trên địa bàn; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt ngoài trời, sinh hoạt cụm chi đoàn, sinh hoạt ghép,.. với nội dung phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên… Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương 1+1 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.

Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

Qua một năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan. Kết quả đến tháng 10 năm 2020 toàn quận đã mở 20 lớp cảm tình đoàn, kết nạp được 1028 đoàn viên mới, trong đó có 85 đoàn viên kết nạp mới ở khu dân cư. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1”, trong thời gian tới các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trong tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên tại địa phương. Các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”.

Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh, qua đó góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Quận Đoàn Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất